Het complementair Medisch Centrum

De behandelingen toegepast of voorgeschreven door medici en paramedici voor hun patiënten hebben als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van ziektesymptomen of het voorkomen (preventie) van (ergere) pathologieën.

De complementaire behandelingen aangeboden door het CMC zullen daarom

  • van niet-medicamenteuze aard zijn.
  • meestal gebeuren na diagnose van een behandelbare of progressieve pathologie, een diagnose meestal gesteld door actoren buiten het CMC.
  • per definitie niet-invasief of minimaal invasief zijn.
  • wetenschappelijk onderbouwd zijn.
  • op een regionaal en zelfs supra-nationaal niveau kunnen uitgebouwd worden

De hoogtekamer


Met hoogtestage bedoelen we een gedaalde aanwezigheid van zuurstof in de lucht. De lucht die wij normaal inademen bevat ongeveer 21% zuurstof. In ons centrum bevinden zich 2 kamer waar we dit percentage kunnen verlagen voor therapeutisch doeleinden. Simpelweg kan je dit vergelijken met een verblijf in op hoogte. Immers hoe hoger je gaat, hoe ijler de lucht m.a.w. hoe lager de beschikbare zuurstof in onze longen. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het inademen van deze ijlere lucht verscheiden positieve effecten heeft op ons lichaam. Ons centrum biedt de voordelen aan van deze effecten op een efficiënte en veilige manier.

 

Suikerziekte

Burn-out

Hart- en vaat- aandoeningen

Long-
aandoeningen

Sport

Hoogteziekte

 

 

Onze Partners


Contact