Hoogteziekte

Bij verblijf op hoogten boven 2000 m, bijvoorbeeld tijdens bergtochten, skivakanties of vliegreizen, krijgt ons lichaam minder zuurstof doordat we ijlere lucht inademen.  Hierdoor kan ons bloed minder zuurstof opnemen vanuit de longen en moeten onze organen proberen goed te werken tijdens dit zuurstoftekort.  Daardoor zullen mensen die wonen op lage hoogten, maar reizen naar gebieden boven 2000 m hoogte soms klagen van hoofdpijn, misselijkheid en oververmoeidheid.  Op zeer grote hoogten kan deze hoogteziekte ook leiden tot kortademigheid, slaapstoornissen en longoedeem (=vocht in de longen).

Mensen die wonen op grote hoogten hebben geen last van hoogteziekte omdat hun lichaam zich aangepast heeft aan de ijlere lucht.

Om mensen die wonen in de lage landen voor te bereiden op een reis naar gebieden op grotere hoogten met ijlere lucht, biedt CMC een gepast acclimatisatie programma aan van drie à vier weken voor de afreis, zodat U uw winter- of zomervakantie in de bergen in alle veiligheid zult kunnen doorbrengen.