Burn-out

Wat is een burn-out?

Gewoonlijk is er een evenwicht tussen draaglast (stress veroorzakende factoren) en draagkracht (stressverlichtende factoren) op het werk, maar ook in het gezinsleven, verenigingsleven, enzovoort.

Burn-out op/door het werk ontstaat door een langdurig onevenwicht tussen draagkracht en werkbelasting. Dit onevenwicht ontstaat meestal langzaam en sluimerend, gaat cyclisch op en af, maar neemt dan toe tot de persoon een echte burn-out ervaart: het eindstadium van jarenlange overbelasting op het werk.

Burn-out treft ‘normale’ mensen die veel tijd en energie in hun werk steken en de lat hierin hoog leggen. Hierdoor worden ze langdurig aan externe en interne stress blootgesteld.

Uiteindelijk leidt het draagkracht/draaglast onevenwicht tot lichamelijke, emotionele en geestelijke uitputting.De kenmerken van een burn-out syndroom zijn daardoor typisch:

- een gevoel van extreme vermoeidheid

- vervreemding ten opzichte van anderen : de normale positieve en gedreven houding verdwijnt en wordt vervangen door een cynische, afstandelijke en kille houding tegenover collega’s

- een gevoel dat je minder goed presteert ten opzichte van vroeger. De reden hiervoor is dat de persoon met burn-out zo overbelast en overwerkt zijn dat ze zich minder kunnen concentreren en meer fouten maken.

CMC, samen met zijn professionele partners, streeft ernaar de draagkracht van mensen met een burn-out syndroom te vergroten zodat de patiënt gesterkt wordt in zijn functioneren. Tevens zal ook aandacht gegeven worden om noodzakelijke werktaken structureel en functioneel op te lossen. Door deze technieken zal de (dreigende) burn-out lijder zich intern en extern gesterkt voelen om zijn takenpakket te kunnen afwerken.