Longaandoening

Meer en meer Belgen worden jaarlijks gediagnostiseerd met chronisch longlijden, met astma of COPD ( =chronische obstructieve longaandoeningen) als voornaamste longziekte. (bron intego databank)

Astma wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van de luchtwegen. Wanneer deze ontstoken luchtwegen extra geprikkeld worden, vernauwen ze en lokken een astma aanval uit.

COPD is een chronische ziekte die ontstaat ten gevolge van een onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen. De ziekte is progressief : ze verergert ieder jaar.

COPD lijders hebben vooral last van chronische benauwdheid/kortademigheid, vaak gepaard met chronisch continu hoesten. Ze hebben ook meer dan niet-longlijders last van luchtweginfecties of zelfs longontstekingen.

Uit onderzoek blijkt dat sessie met gedaalde zuurstofconcentratie of hypoxie helpt bij zowel het voorkomen van deze longziekten als bij de behandeling ervan.

- Deze sessies leiden tot een verbeterde longfunctie en kwaliteit van leven bij mensen met COPD

- De sessies met hypoxie zorgen voor een daling van frequentie en ernst van de astma opstoten en dus een vermindering van de bronchiale spasmen

- Hypoxie-sessies leiden naar een verbeterde ventilatioire respons bij inspanning en een verbeterde inspanningstolerantie (waardoor men minder snel kortademig is bij kleine tot middelmatige inspanningen)